Výpočty.eu

Kalkulačka aritmetický průměr

Zadejte postupně jednotlivé hodnoty pro výpočet aritmetického průměru.

Hodnoty

Aritmetický průměr

Slovníček pojmů výpočtu

Aritmetický průměr
Součet všech zadaných hodnot a vydělený jejich počtem.