Výpočty.eu

Kalkulačka objemu a povrchu koule

Zadejte libovolnou hodnotu zbylé se dopočítají.

Poloměr:

r =

Průměr:

d =

Povrch:

S =

Objem:

V =

Slovníček pojmů výpočtu

Poloměr
Poloměr koule je vzdálenost od jeho středu k jeho okraji.
Průměr
Průměr koule je roven dvojnásobku poloměru.
Povrch
Povrch koule je plocha obvodového pláště koule.
Objem
Objem koule je prostor, který lze v kouli vyplnit a je ohraničený povrchem koule.