Výpočty.eu

Kalkulačka objemu a povrchu kvádru

Zadejte kombinaci 3 hodnot:

Hrana a:

a =

Hrana b:

b =

Hrana c:

c =

Povrch:

S =

Objem:

V =

Slovníček pojmů výpočtu

Hrana a
Délka hrany a.
Hrana b
Délka hrany b.
Hrana c
Délka hrany c.
Povrch
Povrch je plocha obvodového pláště kvádru.
Objem
Objem je prostor, který lze v kvadru vyplnit a je ohraničený povrchem kvadru.