Výpočty.eu

Kalkulačka obvodu a obsahu mnohoúhelníku

Zadejte počet stran n a poté libovolnou další hodnotu.

Počet stran:

n =

Délka strany:

a =

Poloměr kružnice opsané:

ro =

Poloměr kružnice vepsané:

rv =

Obvod:

o =

Obsah:

S =

Slovníček pojmů výpočtu

Počet stran
Úsečky, které spojují sousední vrcholy, se nazývají strany mnohoúhelníku.
Délka strany:
Délka úsečky, které spojují sousední vrcholy.
Poloměr kružnice opsané
Zadejte poloměr kružnice opsané
Poloměr kružnice vepsané
Zadejte poloměr kružnice vepsané
Obvod
Obvod je součet délek stran mnohoúhelníku.
Obsah
Obsah je plocha mnohoúhelníku, která je ohraničena stranami mnohoúhelníku.