Výpočty.eu

Kalkulačka trojčlenka

Zadejte 3 hodnoty

Slovníček pojmů výpočtu

Trojčlenka
Trojčlenka se používá při jednoduchých úlohách přímé a nepřímé úměry. Známe tři na sobě závislé údaje a počítáme čtvrtý. Ve výpočtu musíme přímou a nepřímou úměru rozlišit.
Přímá úměra
Přímá úměra - znamená čím více tím více. - 1 stůl má 4 nohy, kolik nohou má 12 stolů?
Nepřímá úměra
Nepřímá úměra - znamená čím více tím méně. - 1 člověk poseká zahradu za 2 hodiny, za jak dlouho posekají zahradu dva?