Výpočty.eu

Výpočet čisté mzdy 2022

Výše hrubé mzdy

Počet dětí

Počet dětí s průkazem ZTP/P

Invalidita

Držitel průkazu ZTP/P

Student

Manželka nižší příjem než 68000 Kč (rok)

Prohlášení k dani u zaměstnavatele

Výše čisté mzdy

Slovníček pojmů výpočtu

Výše hrubé mzdy
Zadejte výši hrubé mzdy.
Počet dětí
Zadejte počet dětí, na které uplatňujete slevu na dani.(Děti nemají průkaz ZTP/P)
Počet dětí s průkazem ZTP/P
Zadejte počet dětí, na které uplatňujete slevu na dani a mají průkaz ZTP/P.
Invalidita
Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci nebo úrazu. Podle stupně pracovního omezení se invalidita dělí na tři stupně. Pokud jste invalidní vyberte stupeň invalidity.
Držitel průkazu ZTP/P
Pokud jste držitel průkazu ZTP/P vyberte ANO.
Student
Pokud jste student vyberte ANO.
Manželka nižší příjem než 68000 Kč (rok)
Pokud je příjem vaší manželky nižší než 68000 Kč za rok, pak vyberte ANO.
Prohlášení k dani u zaměstnavatele
Podpisem prohlášení se u zaměstnavatele stanoví způsob záloh na daň z příjmů. Zaměstnanec ve formuláři uvádí slevy a zvýhodnění, na které má nárok a které zaměstnavatel na základě tohoto prohlášení zlohlední ve mzdě. Jedná se například o daňové zvýhodnění na děti nebo slevu na dani na studenta. Pokud jste u svého zaměstnavatele podepsali prohlášení k dani (růžový formulář) vyberte ANO.
Výše čisté mzdy
Částka vyplacená na účet.