Výpočty.eu

Kalkulačka nemocenské a náhrady mzdy 2022

Počet dnů pracovní neschopnosti

Zameškané pracovní hodiny

Průměrná hodinová mzda

Průměrná měsíční mzda

Výše nemocenské

Náhrada mzdy

Slovníček pojmů výpočtu

Počet dnů pracovní neschopnosti
Zadejte celkový počet dnů pracovní neschopnosti.
Zameškané pracovní hodiny
Zadejte počet hodin pracovní neschopnosti a to pouze max. za prvních 14 kalendářních dnů.
Průměrná hodinová mzda
Průměrná hodinová mzda za poslední 3 měsíce před pracovní neschopností.
Průměrná měsíční mzda
Průměrná měsíční mzda za posledních 12 měsíců před pracovní neschopností.
Výše nemocenské
Od 15. dne pracovní neschopnosti dostáváte nemocenskou. Výše nemocenské se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.
Náhrada mzdy
Náhrada mzdy nebo platu závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší od prvního dne ve výši 60 % redukovaného průměrného hodinového výdělku.