Výpočty.eu

Kalkulačka spoření

Výše pravidelného vkladu

Úroková míra

Doba spoření (roky)

Počet vkladů za rok

Celková výše úroků

Celková výše vkladu

Naspořená částka

Slovníček pojmů výpočtu

Výše pravidelného vkladu
Částka kterou budete pravidelně spořit.
Úroková míra
Zadejte velikost úroku.
Doba spoření
Zadejte dobu spoření v létech.
Počet vkladů za rok
Pokud budete spořit měsíčně pak zadejte 12.
Celková výše úroků
Připsané úroky za celou dobu spoření. Hodnota je ponížena o 15% daň ze zisku.
Celková výše vkladu
Souhrná částka kterou jste zaslali na spoření.
Naspořená částka
Celková naspořená částka včetně úroků. Hodnota je ponížena o 15% daň ze zisku.