Výpočty.eu

Kalkulačka výpočtu exekuce na mzdu od 1.1.2022

Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob

Přednostní pohledávka

Nezabavitelná částka

Zabavená částka

Vyplacená mzda

Slovníček pojmů výpočtu

Čistá měsíční mzda
Představuje výši odměny, kterou jako pracovník každý měsíc obdržíte od svého zaměstnavatele.
Počet vyživovaných osob
Manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (neplatí pokud je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Přednostní pohledávka
Přednostní pohledávka má význam v případě výkonu rozhodnutí a exekuce, neboť určuje výši srážky z příjmu dlužníka. Přednostním pohledávkám náleží při výkonu rozhodnutí a exekuce 1/3 z tzv. zbytku čisté mzdy. Pokud má dlužník i nepřednostní pohledávku, pak se mu srazí 2/3 z tzv. zbytku čisté mzdy.Přednostní pohledávky, jsou vyjmenované v zákoně 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád), v paragrafu 279, odstavec 2.
Nezabavitelná částka
Nezabavitelná částka v roce 2022 je 8006,25 Kč. Nezabavitelná částka za manžela, manželku nebo dítě v roce 2022 je 2668,75 Kč.
Zabavená částka
Cekem zabavená částka z výplaty.
Vyplacená mzda
Částka která bude vyplacena po provedení exekuce.